29 มกราคม 2563  
 เข้าสู่ระบบ
คู่มือการใช้งานระบบ
สรุปรายงานภาพรวม
รายงานสหกรณ์และ
ศูนย์เอกชน
รายงานโรงงานนม
โรงเรียน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ Fresh Milk Management...

คุณได้ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว

ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 

จำนวนผู้ใช้งาน Online: 1 คน
 แจ้งปัญหาการใช้งาน: admin@dld.go.th
 บริหารระบบโดย.. กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย :
 ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-6534444 ต่อ 2331,2332